Page

Mục đích Blog

Blog cá nhân này được lập nên làm diễn đàn thông tin riêng của ứng cử viên đại biểu Quốc Hội Việt Nam khóa XIII Hoàng Hữu Phước dành cho công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Sau khi trúng cử Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII (2011-2016), Đại biểu Hoàng Hữu Phước sử dụng blog này để cung cấp thông tin về Quốc hội, các hoạt động của bản thân Đại biểu nơi nghị trường và/hay ngoài xã hội, những quan tâm cá nhân muốn giải bày với cử tri hay muốn chia sẻ cùng cử tri, đồng thời khuyến khích người dân trên toàn quốc liên hệ với Đại biểu bằng cách  gởi thư đến Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành phố Hồ Chí Minh, số 2bis Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh khi có những vấn đề hay bức xúc cần được hỗ trợ tư vấn.

Khi có những thông tin cần bảo mật tuyệt đối trong tố giác tham nhũng, hối lộ, hay các tiêu cực khác, xin vui lòng gởi thư bảo đảm ghi tên Đại biểu Hoàng Hữu Phước tại địa chỉ trên, hoặc trực tiếp đến địa chỉ trên để gởi tài liệu và/hay cung cấp thông tin.

Trân trọng.

Hoàng Hữu Phước, Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế